WELCOME TO QIANZUYIN JEWELRY
您好 [请登录]   [免费注册]
电话&微信:18122356667
批发QQ:371697446           批发QQ:623022775            出单QQ:1142008391     
网店代理QQ:1178731047           大批发客户QQ:1104158191           外贸订单/定做QQ:372030061   
网店代理/数据包:伊特饰品2010            诚信通:yiteshipin
MSN:yiteshipin@hotmail.com            SKYPE:yiteshipin           E-mail:yiwushipin@163.com   
电话 15267407729 业务部            18122356667 生产部            0579-85204657 代理          0579-81585060

Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip enabled 浙ICP备16029771号